Zapytanie ofertowe

na wykonanie usługi badawczej na potrzeby projektu firmyUsługi Elektroniczne i Elektromechaniczne Rafał Bojaczuk

Tytuł projektu: „Badanie możliwości mikronizacji złoża biomasowego”

Materiał do pobrania "Link"

Wybór wykonawcy "Link"